Obec Podtureň

Zmluva

Zmluva o združenej dodávke elektriny

Identifikácia

Číslo zmluvy: 58-19

Názov objednávateľa: Obec Podtureň

Adresa objednávateľa: Hlavná 164, 03301 Podtureň

IČO objednávateľa: 00315699

Názov dodávateľa: Stredoslovenská energetika, a.s.

Adresa dodávateľa: Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina

IČO dodávateľa: 51865467

Predmet zmluvy: Dodávka elektriny na OM: p.č. 443/7 - s.č. 406

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 20.08.2019

Datum zverejnenia: 05.09.2019

Dokumenty