Obec Podtureň

Verejné obstarávanie

Datum zverejnenia Predmet zákazky/Číslo zákazky Cena zákazky Objednávateľ Partner Dátum obstarania
26.11.2014 zhotovenie a tlač obecných novín v roku 2012
2000.00 €/rok bez DPH Obec Podtureň Ľubomír Urban - Agentúra PANTER 27.03.2012
26.11.2014 vysprávky MK obci tryskovou metódou
1480.00 € bez DPH Obec Podtureň Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT spol.s r.o. 01.10.2012
17.01.2013 Stavebné práce na rozostavanej stavbe "Hospodárska budova, prístavba a nadstavba"
3842.95 € s DPH Obec Podtureň Vladimír Baláž 22.05.2012
17.01.2013 Stožiare a svietidlá s prísl. na VO na ul. O. Jarjabka
1550.90 € s DPH Obec Podtureň TIPLUX s.r.o. 30.05.2012
17.01.2013 Stavebné práce - rozšírenie plynovodu - IBV Podtureň, ul. O.Jarjabka
3316.99 € s DPH Obec Podtureň ENERGAS-KOVÁČ s.r.o. 29.06.2012
17.01.2013 Plynové prípojky k IBV ul. O. Jarjabka: - dlhá prípojka 8,5 m - krátka prípojka 2,5 m
1490.26 € s DPH Obec Podtureň ENERGAS-KOVÁČ s.r.o. 04.07.2012
17.01.2013 Stavebný dozor na stavbu "Regulácia vodného toku Jamníček na ochranu pred povodňami"
3996.00 € s DPH Obec Podtureň INPRO-POPRAD, s.r.o. 16.10.2012
17.01.2013 Oprava zatekania v rohoch bytu č. 5 v BD 502
1623.10 € s DPH Obec Podtureň Vladimír Baláž 30.10.2012
17.01.2013 Prepoj STL plynovodu DN 90 v dĺžke 154,63 m na ul. O.Jarjabka k existujúcemu STL plynovodu DN 90 o dĺžke 161,59 m
1728.62 € s DPH Obec Podtureň PM-Invest, spol. s r.o. 12.12.2012
17.01.2013 Vypracovanie PD stavby "zmena účelu užívania objektu s.č. 240"
2400.00 € s DPH Obec Podtureň Ing.arch.Igor Repa 03.04.2012
17.01.2013 Stavebné práce na rozostavanej stavbe "Hospodárska budova, prístavba a nadstavba"
3296.56 € s DPH Obec Podtureň Vladimír Baláž 28.08.2012
17.01.2013 Oprava okien v BD 501 a BD 502
2900.47 € s DPH Obec Podtureň Vladimír Baláž 11.04.2012
17.04.2012 vypracovanie PD stavby "Obnova obecného úradu Podtureň formou tepelnej ochrany"
1300.00 € s DPH Obec Podtureň Ing. Ján Hlina 06.02.2012
17.04.2012 vypracovanie a odovzdanie žiadosti o dotáciu z EkoFondu
1200.00 € s DPH Obec Podtureň Zuzana Konfederáková 14.02.2012
Zobrazených všetkých 14.