Obec Podtureň

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
09.09.2019 Ukončenie zmluvy 9100322132 - odberné miesto 4520386
60-19
0.00 € s DPH Obec Podtureň Stredoslovenská energetika, a.s. 06.09.2019
05.09.2019 Dodávka elektriny na OM: p.č. 443/7 - s.č. 406
58-19
0.00 € s DPH Obec Podtureň Stredoslovenská energetika, a.s. 20.08.2019
05.09.2019 trvalý prenájom hrobového miesta - sektor B, číslo hrobového miesta 80
2019/0002
70.00 € s DPH Obec Podtureň MUDr. Peter Dzian 05.09.2019
05.09.2019 Darovanie spoluvlastníckeho podielu na pozemku parc. č. C KN 644/102 v k. ú. Podtureň
59-19
0.00 € s DPH Obec Podtureň Jaroslav Kutlík 26.08.2019
02.09.2019 zmena užívateľa
505/9
0.00 € s DPH J.Čupka, E.Čupková Obec Podtureň 02.09.2019
30.08.2019 nájom bytu
515/8
103.67 €/mesiac s DPH R.Krajčušková Obec Podtureň 30.08.2019
30.08.2019 nájom bytu
508/2
170.35 €/mesiac s DPH M.Vicénová Obec Podtureň 30.08.2019
30.08.2019 ukončenie nájmu
508/2
0.00 € s DPH J.Krčahová Obec Podtureň 30.08.2019
28.08.2019 nájom bytu
511/2
0.00 € s DPH M.Tomaň, L.Barboriaková Obec Podtureň 28.08.2019
28.08.2019 nájom batu
515/10
152.72 €/mesiac s DPH V.Vašina, H.Vašinová Obec Podtureň 28.08.2019
28.08.2019 nájom bytu
508/9
0.00 € s DPH P.Harakaľ, I.Harakaľová Obec Podtureň 28.08.2019
28.08.2019 nájom bytu
513/7
152.72 €/mesiac s DPH Z.Perašínová Obec Podtureň 28.08.2019
27.08.2019 nájom bytu
502/5
154.70 €/mesiac s DPH T.Adamčiaková Obec Podtureň 23.08.2019
27.08.2019 nájom bytu
501/2
167.31 €/mesiac s DPH D.Salbot, K.Salbotová Obec Podtureň 23.08.2019
27.08.2019 nájom bytu
507/7
0.00 € s DPH H.Kočanová Obec Podtureň 26.08.2019
Zobrazených 1 - 15 z celkových 1774.
« Predchádzajúca 1 3 4 5 6 7 8 9 118 119