Obec Podtureň

Zmluva

Zmluva o nájme bytu 513/7

Identifikácia

Číslo zmluvy: 513/7

Názov objednávateľa: Z.Perašínová

Adresa objednávateľa: Podtureň

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Podtureň

Adresa dodávateľa: Hlavná 164, 03301 Podtureň

IČO dodávateľa: 00315699

Predmet zmluvy: nájom bytu

Označenie nehnuteľnosti: nehnuteľnosť obecný nájomný byt; List vlastníctva číslo: 341; Katastrálne územie: Podtureň; Parcela číslo: 644/75; Súpisné číslo nehnuteľnosti: 513

Zmluvná cena: 152.72 €/mesiac s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 28.08.2019

Datum zverejnenia: 28.08.2019

Dokumenty Pdf Zmluva o nájme bytu 513_7.pdf ( veľkosť: 322,5 KB, aktualizované: Streda 28. August 2019 17:13 )