Obec Podtureň

Zmluva

Zmluva o nájme bytu 515/10

Identifikácia

Číslo zmluvy: 515/10

Názov objednávateľa: V.Vašina, H.Vašinová

Adresa objednávateľa: Podtureň

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Podtureň

Adresa dodávateľa: Hlavná 164, 03301 Podtureň

IČO dodávateľa: 00315699

Predmet zmluvy: nájom batu

Označenie nehnuteľnosti: nehnuteľnosť obecný nájomný byt; List vlastníctva číslo: 341; Katastrálne územie: Podtureň; Parcela číslo: 644/77; Súpisné číslo nehnuteľnosti: 515

Zmluvná cena: 152.72 €/mesiac s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 28.08.2019

Datum zverejnenia: 28.08.2019

Dokumenty Pdf Zmluva o nájme bytu 515_10.pdf ( veľkosť: 321,9 KB, aktualizované: Streda 28. August 2019 14:59 )