Obec Podtureň

Zmluva

Dodatok č.1 k Zmluve o nájme bytu 511/2

Identifikácia

Číslo zmluvy: 511/2

Názov objednávateľa: M.Tomaň, L.Barboriaková

Adresa objednávateľa: Podtureň

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Podtureň

Adresa dodávateľa: Hlavná 164, 03301 Podtureň

IČO dodávateľa: 00315699

Predmet zmluvy: nájom bytu

Označenie nehnuteľnosti: nehnuteľnosť obecný nájomný byt; List vlastníctva číslo: 341; Katastrálne územie: Podtureň; Parcela číslo: 648/42; Súpisné číslo nehnuteľnosti: 511

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 28.08.2019

Datum zverejnenia: 28.08.2019

Dokumenty Pdf Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu 511_2.pdf ( veľkosť: 131,4 KB, aktualizované: Streda 28. August 2019 11:06 )