Obec Podtureň

Zmluva

Dodatok č.7 k Zmluve o nájme bytu 507/7

Identifikácia

Číslo zmluvy: 507/7

Názov objednávateľa: H.Kočanová

Adresa objednávateľa: Podtureň

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Podtureň

Adresa dodávateľa: Hlavná 164, 03301 Podtureň

IČO dodávateľa: 00315699

Predmet zmluvy: nájom bytu

Označenie nehnuteľnosti: nehnuteľnosť obecný nájomný byt; List vlastníctva číslo: 341; Katastrálne územie: Podtureň; Parcela číslo: 648/18; Súpisné číslo nehnuteľnosti: 507

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 26.08.2019

Datum zverejnenia: 27.08.2019

Dokumenty Pdf Dodatok č. 7 k zmluve o nájme bytu 507_7 .pdf ( veľkosť: 130,4 KB, aktualizované: Utorok 27. August 2019 15:31 )