Obec Podtureň

Zmluva

Zmluva o nájme bytu 501/2

Identifikácia

Číslo zmluvy: 501/2

Názov objednávateľa: D.Salbot, K.Salbotová

Adresa objednávateľa: Podtureň

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Podtureň

Adresa dodávateľa: Hlavná 164, 03301 Podtureň

IČO dodávateľa: 00315699

Predmet zmluvy: nájom bytu

Označenie nehnuteľnosti: nehnuteľnosť obecný nájomný byt; List vlastníctva číslo: 341; Katastrálne územie: Podtureň; Parcela číslo: 360/2; Súpisné číslo nehnuteľnosti: 501

Zmluvná cena: 167.31 €/mesiac s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 23.08.2019

Datum zverejnenia: 27.08.2019

Dokumenty Pdf Zmluva o nájme bytu 501_2.pdf ( veľkosť: 324,6 KB, aktualizované: Utorok 27. August 2019 15:23 )