Obec Podtureň

Zmluva

Zmluva o nájme bytu 502/5

Identifikácia

Číslo zmluvy: 502/5

Názov objednávateľa: T.Adamčiaková

Adresa objednávateľa: Podtureň

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Podtureň

Adresa dodávateľa: Hlavná 164, 03301 Podtureň

IČO dodávateľa: 00315699

Predmet zmluvy: nájom bytu

Označenie nehnuteľnosti: nehnuteľnosť obecný nájomný byt; List vlastníctva číslo: 341; Katastrálne územie: Podtureň; Parcela číslo: 360/3; Súpisné číslo nehnuteľnosti: 502

Zmluvná cena: 154.70 €/mesiac s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 23.08.2019

Datum zverejnenia: 27.08.2019

Dokumenty Pdf Zmluva o nájme bytu 502_5.pdf ( veľkosť: 321,5 KB, aktualizované: Utorok 27. August 2019 15:18 )