Obec Podtureň

Obstaranie

Prepoj STL plynovodu DN 90

Identifikácia

Číslo zákazky:

Názov odberateľa: Obec Podtureň

Adresa odberateľa: Hlavná 164, 03301 Podtureň

IČO odberateľa: 00315699

Názov úspešného uchádača: PM-Invest, spol. s r.o.

Adresa úspešného uchádača: Čutkovská 31, 034 01 Ružomberok-Černová

IČO úspešného uchádača: 36377236

Predmet zákazky: Prepoj STL plynovodu DN 90 v dĺžke 154,63 m na ul. O.Jarjabka k existujúcemu STL plynovodu DN 90 o dĺžke 161,59 m

Cena zákazky: 1728.62 € s DPH

Dátumy

Dátum obstarania: 12.12.2012

Datum zverejnenia: 17.01.2013