Obec Podtureň

Obstaranie

Stavebný dozor na stavbu "Regulácia vodného toku Jamníček na ochranu pred povodňami"

Identifikácia

Číslo zákazky:

Názov odberateľa: Obec Podtureň

Adresa odberateľa: Hlavná 164, 03301 Podtureň

IČO odberateľa: 00315699

Názov úspešného uchádača: INPRO-POPRAD, s.r.o.

Adresa úspešného uchádača: Ústecko-Orlická 3300/25, 058 01 Poprad

IČO úspešného uchádača: 36501476

Predmet zákazky: Stavebný dozor na stavbu "Regulácia vodného toku Jamníček na ochranu pred povodňami"

Cena zákazky: 3996.00 € s DPH

Dátumy

Dátum obstarania: 16.10.2012

Datum zverejnenia: 17.01.2013