Obec Podtureň

Obstaranie

Plynové prípojky k IBV ul. O. Jarjabka

Identifikácia

Číslo zákazky:

Názov odberateľa: Obec Podtureň

Adresa odberateľa: Hlavná 164, 03301 Podtureň

IČO odberateľa: 00315699

Názov úspešného uchádača: ENERGAS-KOVÁČ s.r.o.

Adresa úspešného uchádača: Kosovo 1, 034 01 Ružomberok

IČO úspešného uchádača: 44851898

Predmet zákazky: Plynové prípojky k IBV ul. O. Jarjabka: - dlhá prípojka 8,5 m - krátka prípojka 2,5 m

Cena zákazky: 1490.26 € s DPH

Dátumy

Dátum obstarania: 04.07.2012

Datum zverejnenia: 17.01.2013