Obec Podtureň

Obstaranie

Stavebné práce - rozšírenie plynovodu - IBV Podtureň, ul. O.Jarjabka

Identifikácia

Číslo zákazky:

Názov odberateľa: Obec Podtureň

Adresa odberateľa: Hlavná 164, 03301 Podtureň

IČO odberateľa: 00315699

Názov úspešného uchádača: ENERGAS-KOVÁČ s.r.o.

Adresa úspešného uchádača: Kosovo 1, 034 01 Ružomberok

IČO úspešného uchádača: 44851898

Predmet zákazky: Stavebné práce - rozšírenie plynovodu - IBV Podtureň, ul. O.Jarjabka

Cena zákazky: 3316.99 € s DPH

Dátumy

Dátum obstarania: 29.06.2012

Datum zverejnenia: 17.01.2013