Obec Podtureň

Obstaranie

Stožiare a svietidlá s prísl. na VO na ul. O. Jarjabka

Identifikácia

Číslo zákazky:

Názov odberateľa: Obec Podtureň

Adresa odberateľa: Hlavná 164, 03301 Podtureň

IČO odberateľa: 00315699

Názov úspešného uchádača: TIPLUX s.r.o.

Adresa úspešného uchádača: Cesta pod Hradovou 32, 040 01 Košice

IČO úspešného uchádača: 36568562

Predmet zákazky: Stožiare a svietidlá s prísl. na VO na ul. O. Jarjabka

Cena zákazky: 1550.90 € s DPH

Dátumy

Dátum obstarania: 30.05.2012

Datum zverejnenia: 17.01.2013