Obec Podtureň

Obstaranie

Stavebné práce na rozostavanej stavbe "Hospodárska budova, prístavba a nadstavba"

Identifikácia

Číslo zákazky:

Názov odberateľa: Obec Podtureň

Adresa odberateľa: Hlavná 164, 03301 Podtureň

IČO odberateľa: 00315699

Názov úspešného uchádača: Vladimír Baláž

Adresa úspešného uchádača: Liptovská Porúbka 381, 033 01

IČO úspešného uchádača: 34288589

Predmet zákazky: Stavebné práce na rozostavanej stavbe "Hospodárska budova, prístavba a nadstavba"

Cena zákazky: 3842.95 € s DPH

Dátumy

Dátum obstarania: 22.05.2012

Datum zverejnenia: 17.01.2013