Obec Podtureň

Obstaranie

Vypracovanie a odovzdanie žiadosti o dotáciu z EkoFondu

Identifikácia

Číslo zákazky:

Názov odberateľa: Obec Podtureň

Adresa odberateľa: Hlavná 164, 03301 Podtureň

IČO odberateľa: 00315699

Názov úspešného uchádača: Zuzana Konfederáková

Adresa úspešného uchádača: Pod Papierňou 1496/42, 085 01 Bardejov

IČO úspešného uchádača: 46167757

Predmet zákazky: vypracovanie a odovzdanie žiadosti o dotáciu z EkoFondu

Cena zákazky: 1200.00 € s DPH

Dátumy

Dátum obstarania: 14.02.2012

Datum zverejnenia: 17.04.2012