Obec Podtureň

Obstaranie

Zhotovenie a tlač obecných novín

Identifikácia

Číslo zákazky:

Názov odberateľa: Obec Podtureň

Adresa odberateľa: Hlavná 164, 03301 Podtureň

IČO odberateľa: 00315699

Názov úspešného uchádača: Ľubomír Urban - Agentúra PANTER

Adresa úspešného uchádača: Pod Stráňou 399, 032 03 Liptovský Ján

IČO úspešného uchádača: 41898605

Predmet zákazky: zhotovenie a tlač obecných novín v roku 2012

Cena zákazky: 2000.00 €/rok bez DPH

Dátumy

Dátum obstarania: 27.03.2012

Datum zverejnenia: 26.11.2014