Obec Podtureň

Objednávka

Inzercia akcie -Deň obce Podtureň a oslavy 75 výročia SNP v týždenníku MY Liptovské noviny Liptov

Identifikácia

Číslo objednávky: 210819-1

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Podtureň

Adresa objednávateľa: Hlavná 164, 03301 Podtureň

IČO objednávateľa: 00315699

Názov dodávateľa: Petit Press, a.s.

Adresa dodávateľa: Lazaretská 12, Bratislava

IČO dodávateľa: 35790253

Predmet objednávky: Inzercia akcie -Deň obce Podtureň a oslavy 75 výročia SNP v týždenníku MY Liptovské noviny Liptov

Cena objednávky: 120.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Marián Vojtík ( starosta )

Dátumy

Dátum objednania: 21.08.2019

Datum zverejnenia: 21.08.2019

Dokumenty