Obec Podtureň

Objednávka

Servisná činnosť - oprava NTB+ ambulantný servis á 15,-eur/hod - predpoklad 10 hod

Identifikácia

Číslo objednávky: 230719-1

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Podtureň

Adresa objednávateľa: Hlavná 164, 03301 Podtureň

IČO objednávateľa: 00315699

Názov dodávateľa: Správa IT s.r.o.

Adresa dodávateľa: SNP 171/13, Liptovský Hrádok

IČO dodávateľa: 52326764

Predmet objednávky: Servisná činnosť - oprava NTB+ ambulantný servis á 15,-eur/hod - predpoklad 10 hod

Cena objednávky: 150.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Marián Vojtík ( starosta )

Dátumy

Dátum objednania: 23.07.2019

Datum zverejnenia: 06.08.2019

Dokumenty