Obec Podtureň

Objednávka

Vykonanie ohňostrojových prác vrátane dodávky pyrotechnických materiálu na akcii: "Oslavy 75.výročia SNP a Deň obce Podtureň"

Identifikácia

Číslo objednávky: 050819-2

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Podtureň

Adresa objednávateľa: Hlavná 164, 03301 Podtureň

IČO objednávateľa: 00315699

Názov dodávateľa: Ing. Lubomír Jurek - MARBORKA

Adresa dodávateľa: Malatíny 9

IČO dodávateľa: 32589546

Predmet objednávky: Vykonanie ohňostrojových prác vrátane dodávky pyrotechnických materiálu na akcii: "Oslavy 75.výročia SNP a Deň obce Podtureň"

Cena objednávky: 600.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Marián Vojtík ( starosta )

Dátumy

Dátum objednania: 05.08.2019

Datum zverejnenia: 05.08.2019

Dokumenty