Obec Podtureň

Objednávka

Kompletné spracovanie VEO na akciu: "Rekonštrukcia MK na ul. Kamenie"

Identifikácia

Číslo objednávky: 050819-1

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Podtureň

Adresa objednávateľa: Hlavná 164, 03301 Podtureň

IČO objednávateľa: 00315699

Názov dodávateľa: Dana Kičinová

Adresa dodávateľa: Moyzesova 177/9, L. Hrádok

IČO dodávateľa: 44102011

Predmet objednávky: Kompletné spracovanie VEO na akciu: "Rekonštrukcia MK na ul. Kamenie"

Cena objednávky: 250.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Marián Vojtík ( starosta )

Dátumy

Dátum objednania: 05.08.2019

Datum zverejnenia: 05.08.2019

Dokumenty