Obec Podtureň

Objednávka

Vypracovanie rozpočtu k PD "Visutá lávka - lokalita Borová Sihoť, udržiavacie práce"

Identifikácia

Číslo objednávky: 040619-1

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Podtureň

Adresa objednávateľa: Hlavná 164, 03301 Podtureň

IČO objednávateľa: 00315699

Názov dodávateľa: Peter Vandriak

Adresa dodávateľa: Pribylina 371

IČO dodávateľa: 03242

Predmet objednávky: Vypracovanie rozpočtu k PD "Visutá lávka - lokalita Borová Sihoť, udržiavacie práce"

Cena objednávky: 100.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Marián Vojtík ( starosta )

Dátumy

Dátum objednania: 04.06.2019

Datum zverejnenia: 20.06.2019

Dokumenty