Obec Podtureň

Objednávka

Spracovanie ŽoNFP k výzve 3966/2019/OsMRR na projekt "Visutá lávka - lokalita Borová Sihoť udržiavacie práce"

Identifikácia

Číslo objednávky: 180619-4

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Podtureň

Adresa objednávateľa: Hlavná 164, 03301 Podtureň

IČO objednávateľa: 00315699

Názov dodávateľa: Regionálna rozvojová agentúra Liptov

Adresa dodávateľa: Uhorská Ves 53

IČO dodávateľa: 37905708

Predmet objednávky: Spracovanie ŽoNFP k výzve 3966/2019/OsMRR na projekt "Visutá lávka - lokalita Borová Sihoť udržiavacie práce"

Cena objednávky: 500.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Marián Vojtík ( starosta )

Dátumy

Dátum objednania: 18.06.2019

Datum zverejnenia: 19.06.2019

Dokumenty