Obec Podtureň

Faktúra

Záloha el.energia - OM garáž s.č. 406

Identifikácia

Číslo faktúry: 305-19

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: 58-19

Názov odberateľa: Obec Podtureň

Adresa odberateľa: Hlavná 164, 03301 Podtureň

IČO odberateľa: 00315699

Názov dodávateľa: Stredoslovenská energetika, a.s.

Adresa dodávateľa: Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina

IČO dodávateľa: 51865467

Predmet faktúry: Záloha el.energia - OM garáž s.č. 406

Fakturovaná suma: 120.00 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 05.09.2019

Dátum doručenia: 05.09.2019

Datum zverejnenia: 06.09.2019

Dokumenty