Obec Podtureň

Faktúra

Inzercia akcie obce - Oslavy 75.výr. SNP a Deň obce

Identifikácia

Číslo faktúry: 299-19

Identifikácia objednávky: 210819-1

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Podtureň

Adresa odberateľa: Hlavná 164, 03301 Podtureň

IČO odberateľa: 00315699

Názov dodávateľa: Petit Press, a.s.

Adresa dodávateľa: Lazaretská 12, Bratislava

IČO dodávateľa: 35790253

Predmet faktúry: Inzercia akcie obce - Oslavy 75.výr. SNP a Deň obce

Fakturovaná suma: 120.00 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 27.08.2019

Dátum doručenia: 02.09.2019

Datum zverejnenia: 02.09.2019

Dokumenty