Obec Podtureň

Faktúra

Záloha plyn OcU + PD 166

Identifikácia

Číslo faktúry: 298-19

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Podtureň

Adresa odberateľa: Hlavná 164, 03301 Podtureň

IČO odberateľa: 00315699

Názov dodávateľa: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Adresa dodávateľa: Mlynské nivy 44/a, Bratislava

IČO dodávateľa: 35815256

Predmet faktúry: Záloha plyn OcU + PD 166

Fakturovaná suma: 418.00 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 01.09.2019

Dátum doručenia: 02.09.2019

Datum zverejnenia: 02.09.2019

Dokumenty