Obec Podtureň

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
25.03.2019 níjom bytu
511/11
0.00 € s DPH V.Uličná, P.Kubina Obec Podtureň 22.03.2019
25.03.2019 nájom bytu
505/3
118.04 €/mesiac s DPH M.Sokol, L.Rothová Obec Podtureň 25.03.2019
20.03.2019 nájom bytu
508/10
0.00 € s DPH A.Schniererová Obec Podtureň 20.03.2019
16.03.2019 ukončenie nájmu
513/5
0.00 € s DPH M.Iľanovský Obec Podtureň 15.03.2019
16.03.2019 nájom bytu
513/5
103.67 €/mesiac s DPH J.Mydliar Obec Podtureň 15.03.2019
16.03.2019 nájom bytu
512/2
0.00 € s DPH Š.Chrappa Obec Podtureň 16.03.2019
15.03.2019 zmena Prílohy č. 1 (Cenník za zneškodňovanie odpadov na skládke TKO LH-Žadovica platný od 01.03.2019 do 31.12.2019) k zmluve zo dňa 21.05.2013
14-19
0.00 € s DPH Obec Podtureň Mesto Liptovský Hrádok 01.03.2019
08.03.2019 Zmena ceny za tlač obecných novín, náklad 500 ks (16 str. 612,- €, 20 str. 744,- €, 24 str. 858,- €, 28 str. 984,- €)
13-19
0.00 € s DPH Obec Podtureň TATRY EVENT s.r.o. 08.03.2019
06.03.2019 Zámena pozemkov
12-19
0.00 € s DPH Obec Podtureň Jaroslav Kutlík 06.03.2019
01.03.2019 nájom bytu
515/1
154.35 €/mesiac s DPH P.Hronček Obec Podtureň 26.02.2019
01.03.2019 nájom bytu- doplnenie užívateľov bytu
505/9
0.00 € s DPH J.Čupka, E.Čupková Obec Podtureň 27.02.2019
01.03.2019 ukončenie nájmu
511/3
0.00 € s DPH J.Rusina, J.Piatková Obec Podtureň 28.02.2019
01.03.2019 nájom bytu
511/3
186.59 €/mesiac s DPH J.Rusina Obec Podtureň 28.02.2019
25.02.2019 vypracovanie projektovej dokumentácie stavby "Inžinierske siete k IBV na ul. Ela Romančíka"
11-19
11710.00 € s DPH Obec Podtureň 3MS Consulting, s.r.o. 25.02.2019
22.02.2019 nájom bytu
507/2
0.00 € s DPH Š. Kubík, Z. Kubíková Obec Podtureň 22.02.2019
Zobrazených 91 - 105 z celkových 1774.
1 2 3 4 5 7 9 10 11 118 119