Obec Podtureň

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
12.12.2014 revízie a kontrola komínov a prípojov k spotrebičom v budovách, ktoré sú vo vlastníctve obce, cena s DPH za 1 spotrebič: 11,72€
0.00 € s DPH Obec Podtureň Super Komín, s.r.o. 11.12.2014
12.12.2014 Poskytnutie finančnej a potravinovej pomoci prestárlym, chorým a osamelým dôchodcom pred vianočnými sviatkami
2487/2014
80.00 € s DPH GUDE Slovakia spol. s r.o. Obec Podtureň 09.12.2014
12.12.2014 Pracovná činnosť občana v rozsahu 32 hodín mesačne formou menších obecných služieb-počet občanov 7
2492/2014
0.00 € s DPH Obec Podtureň Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš 10.12.2014
12.12.2014 realizovanie pracovnej činnosti prostredníctvom občanov v hmotnej núdzi
2493/2014
0.00 € s DPH Obec Podtureň Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš 10.12.2014
10.12.2014 Poskytnutie finančnej a potravinovej pomoci prestárlym, chorým a osamelých dôchodcom pred vianočnými sviatkami
2467/2014
80.00 € s DPH Milan Špalek Obec Podtureň 04.12.2014
10.12.2014 Poskytnutie finančnej a potravinovej pomoci prestárlym, chorým a osamelým dôchodcom pre vianočnými sviatkami
2459/2014
80.00 € s DPH BOTTLING PRINTING s.r.o. Obec Podtureň 09.12.2014
10.12.2014 Poskytnutie finančnej a potravinovej pomoci prestárlym, chorým a osamelým dôchodcom pred vianočnými sviatkami
2452/2014
80.00 € s DPH HOŠKO, a.s. Obec Podtureň 05.12.2014
10.12.2014 audit individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky Obce Podtureň za rok, ktorý skončil 31.12.2013, preverenie súladu hospodárenia podľa rozpočtu, hospodárenia s ostatnými finančnými prostriedkami za rok 2013
2440/2014
1000.00 € s DPH Obec Podtureň Ing. Zdenka Richterová 28.11.2014
04.12.2014 kontrola HP a hydrantov v budovách, ktoré sú vo vlastníctve obce v cene za 1 ks: PHP : 5,32 €, hydranty: 8,44 , tlaková skúška hadíc: 10,64 €, tlaková skúška PHP: 19,32 €, dopravné: 0,40 €/km
0.00 € s DPH Obec Podtureň Gajos, s.r.o. 04.12.2014
04.12.2014 Vypracovanie spoločného Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obcí Horného Liptova
2431/2014
350.00 € s DPH Obec Podtureň Miestna akčná skupina Horný Liptov, občianske združenie 30.11.2014
01.12.2014 audit individuálnej účtovnej závierky Obce Podtureň za rok 2012
2399/2014
850.00 € s DPH Obec Podtureň Ing. Zdenka Richterová 26.11.2014
28.11.2014 ukončenie nájmu
510/4
0.00 € s DPH Emília Machajová Obec Podtureň 28.11.2014
28.11.2014 nájom bytu
512/1
0.00 € s DPH Drahomír Pačan, Jana Pačanová Obec Podtureň 26.11.2014
26.11.2014 nájom bytu
510/4
161.93 €/mesiac s DPH Viera Potočníková Obec Podtureň 25.11.2014
26.11.2014 nájom bytu
506/4
137.56 €/mesiac s DPH Ján Kicko. Květa Kicková Obec Podtureň 25.11.2014
Zobrazených 286 - 300 z celkových 976.
1 2 16 17 18 20 22 23 24 65 66