Obec Podtureň

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
22.02.2017 nájom bytu
511/11
189.37 €/mesiac s DPH M.Novotová Obec Podtureň 22.02.2017
21.02.2017 nájom bytu
515/13
103.67 €/mesiac s DPH A.Matušková Obec Podtureň 20.02.2017
21.02.2017 Zriadenie záložného práva na nehnuteľnosti vedené na LV č. 1441 v k. ú. Podtureň - byty č. 1-13 v prospech záložného veriteľa ŠFRB.
403/17-1
572671.69 € s DPH Obec Podtureň Štátny fond rozvoja bývania 21.02.2017
17.02.2017 poskytnutie finančnej a potravinovej pomoci chorým a osamelým dôchodcom pred vianočnými sviatkami
2396/2016
100.00 € s DPH 1.slovenská úsporová Obec Podtureň 20.12.2016
15.02.2017 nájom bytu
515/1
154.35 €/mesiac s DPH P.Hronček Obec Podtureň 15.02.2017
10.02.2017 zabezpečenie vykonávania aktivačnej činnosti od 1.3.2017 do 31.12.2017 pre najviac 5 UoZ
2353/2017
0.00 € s DPH Obec Podtureň Úrad práce, soc.vecí a rodiny Liptovský Mikuláš 08.02.2017
10.02.2017 prenájom hrobového miesta B 76 na cintoríne v obci Podtureň
50.00 € s DPH Elena Bryndzová Obec Podtureň 30.12.2016
10.02.2017 predaj pozemku parc. č. KN-C 447/58 o výmere 62 m2 v k.ú. Podtureň
700.00 € s DPH Pavol Forgáč Obec Podtureň 10.02.2017
08.02.2017 prenájom hrobového miesta B 77 na cintoríne v obci Podtureň
50.00 € s DPH Jozefína Bírošová Obec Podtureň 30.12.2016
07.02.2017 Ukončenie Zmluvy o poskytovaní služieb zo dňa 31.12.2014 ku dňu 31.01.2017.
334/2017
0.00 € s DPH Obec Podtureň Ľubomír Urban - Agentúra PANTER 30.01.2017
31.01.2017 nájom bytu
510/1
0.00 € s DPH R.Števček Obec Podtureň 31.01.2017
30.01.2017 nájom bytu
510/2
0.00 € s DPH S.Obrcianová Obec Podtureň 27.01.2017
30.01.2017 nájom bytu
512/7
0.00 € s DPH M.Cholvadtová, L.Zimáni Obec Podtureň 27.01.2017
27.01.2017 poskytnutie finančnej a potravinovej pomoci chorým a osamelým dôchodcom pred vianočnými sviatkami
2393/2016
100.00 € s DPH Obec Podtureň KOVMAX spol. s r.o. 21.11.2016
25.01.2017 nájom bytu
512/5
0.00 € s DPH V. Sliepková Obec Podtureň 24.01.2017
Zobrazených 286 - 300 z celkových 1486.
1 2 16 17 18 20 22 23 24 99 100