Obec Podtureň

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
05.11.2013 Poskytovanie soiciálnej služby-opatrovateľskej služby
1904-2013
33.00 € s DPH Valéria Maceková Obec Podtureň 29.10.2013
04.11.2013 Poskytnutie finančnej dotácie
2287-13
200.00 € s DPH Slovenský Červený kríž, územný spolok Liptov Obec Podtureň 30.10.2013
30.10.2013 nájom bytu
505/5
171.75 €/mesiac s DPH Ing. Emília Antošková Obec Podtureň 30.10.2013
30.10.2013 nájom bytu
505/3
118.04 €/mesiac s DPH Stanislav janovčík Obec Podtureň 30.10.2013
15.10.2013 nájom bytu
501/3
155.64 €/mesiac s DPH Martina Kubíčková, Branislav Čatloš Obec Podtureň 14.10.2013
14.10.2013 Dodávka elektriny do odberného miesta 511/2
9100119791
0.00 € s DPH Obec Podtureň Stredoslovenská energetika, a.s. 01.10.2013
11.10.2013 nájom bytu
507/1
170.57 €/mesiac s DPH Denisa Balážová Obec Podtureň 11.10.2013
10.10.2013 nájom bytu
512/1
189.53 €/mesiac s DPH Ľubomír Oravec Obec Podtureň 10.10.2013
07.10.2013 Vykonávanie menších obecných služieb podľa § 3 ods. 3 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
0.00 € s DPH Obec Podtureň Jozefína Jurášová 30.09.2013
04.10.2013 nájom bytu
502/1
914.82 €/mesiac s DPH Milan Réti, Anna Rétiová Obec Podtureň 03.10.2013
04.10.2013 nájom bytu
512/2
189.31 €/mesiac s DPH Michal Čefo Obec Podtureň 04.10.2013
04.10.2013 nájom bytu
27/2
154.47 €/mesiac s DPH Roman Meško, Soňa Fiamínová Obec Podtureň 03.10.2013
04.10.2013 nájom bytu
501/1
152.47 €/mesiac s DPH Ing. Valéria Števčeková Obec Podtureň 04.10.2013
04.10.2013 nájom bytu
512/9
132.30 €/mesiac s DPH Zdenka Závodská Obec Podtureň 04.10.2013
02.10.2013 nájom bytu 514/1
514/1
154.35 €/mesiac s DPH Markéta Palugová Obec Podtureň 01.10.2013
Zobrazených 286 - 300 z celkových 757.
1 2 16 17 18 20 22 23 24 50 51