Obec Podtureň

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
14.10.2015 nájom bytu
510/10
0.00 € s DPH J.Chudobová, Š. CHudoba Obec Podtureň 08.10.2015
14.10.2015 Rozšírenie kamerového systému v pbci Podtureň
1842/15
7558.00 € s DPH Obec Podtureň HDtech, s.r.o. 12.10.2015
14.10.2015 zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemky parc.č. KN-C 644/22 a KN-E 517/501 z dôvodu realizácie stavby "4003-Podtureň,Medzi kanále-NNK pre garáže"
1966/2015
0.00 € s DPH Obec Podtureň Stredoslovenská energetika-Distribúcia, a.s. 24.09.2015
08.10.2015 nájom bytu
507/10
0.00 € s DPH M.Chovan, Z. Chovanová Obec Podtureň 05.10.2015
08.10.2015 nájom bytu
509/10
0.00 € s DPH M.Kačmarik Obec Podtureň 02.10.2015
08.10.2015 nájom bytu
509/9
0.00 € s DPH K.Janeček, D. Janečková Obec Podtureň 05.10.2015
08.10.2015 nájom bytu
510/7
0.00 € s DPH S.Kubačková Obec Podtureň 30.09.2015
08.10.2015 nájom bytu
511/10
0.00 € s DPH S.Dodoková Obec Podtureň 05.10.2015
01.10.2015 nájom bytu
511/11
0.00 € s DPH P.Perašín Obec Podtureň 28.09.2015
01.10.2015 nájom bytu
509/4
0.00 € s DPH Z.Cidilo, Z.Cidilová Obec Podtureň 30.09.2015
01.10.2015 nájom bytu
510/3
0.00 € s DPH P.Horňák, D.Horňáková Obec Podtureň 29.09.2015
01.10.2015 nájom bytu
512/7
0.00 € s DPH J.Holecová Obec Podtureň 28.09.2015
01.10.2015 nájom bytu
512/8
0.00 € s DPH J.Glemba Obec Podtureň 28.09.2015
01.10.2015 nájom bytu
512/14
0.00 € s DPH M.Brezinová Obec Podtureň 30.09.2015
01.10.2015 nájom bytu
510/9
0.00 € s DPH J.Zlejší, R.Zlejšia Obec Podtureň 24.09.2015
Zobrazených 286 - 300 z celkových 1203.
1 2 16 17 18 20 22 23 24 80 81