Obec Podtureň

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
27.07.2016 nájom bytu
508/7
0.00 € s DPH M.Šlachta Obec Podtureň 26.07.2016
27.07.2016 nájom bytu
506/8
171.75 €/mesiac s DPH Z.Uličná, P.Maťašovský Obec Podtureň 27.07.2016
27.07.2016 množstvový zber
1/16
0.00 € s DPH BOTTLING PRINTING, s.r.o. Obec Podtureň 27.07.2016
26.07.2016 vykonávanie oddeleného zberu elektroodpadu z domácnosti a jeho odovzdanie zmluvnému prepravcovi ENVIDOM
1393/16
130.00 €/pm bez DPH ENVIDOM Združenie výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu Obec Podtureň 18.07.2016
26.07.2016 Vysporiadanie práva výkonných umelcov a výrobcov zvukových záznamov na primeranú odmenu v zmysle Autorského zákona.
1402-16
0.00 € s DPH Obec Podtureň SLOVGRAM 20.07.2016
19.07.2016 Zabezpečenie oddeleného zberu elektroodpadu z domácností, prenosných batérií a akumulátorov
1353-16
0.03 € s DPH ASEKOL SK s.r.o. Obec Podtureň 29.06.2016
19.07.2016 Zmena zmluvných podmienok - zmena termínu poskytnutia
994-16-3
150.00 € s DPH Obec Podtureň Všeobecná úverová banka, a.s. 19.07.2016
19.07.2016 ukončenie nájmu
515/13
0.00 € s DPH I.Janeková Obec Podtureň 15.07.2016
19.07.2016 nájom bytu
515/13
103.67 €/mesiac s DPH R. Janek Obec Podtureň 15.07.2016
19.07.2016 nájom bytu
507/7
0.00 € s DPH H.Kočanová Obec Podtureň 19.07.2016
14.07.2016 nakladanie s vybranými druhmi odpadov - 15 01 01, 20 01 01, 20 01 25
1329/16
0.00 € s DPH Obec Podtureň Brantner Poprad, s.r.o. 30.06.2016
14.07.2016 množstvový zber - ukončenie
1330152012
0.00 € s DPH INOTESKA s.r.o. Obec Podtureň 20.06.2016
08.07.2016 zablokovanie predaja nehnuteľnosti súp. č. 85 na parc. č. C-KN 254 a pozemku parc. č. E-KN 105/101
1272/2016
500.00 € s DPH Obec Podtureň TP real estate s.r.o. 13.06.2016
08.07.2016 Poskytnutie finančného príspevku ÚPSVaR na podporu vytvárania pracovných miest pre dlhodobo evidovaných nezamestnaných
1223/2016
24229.02 € s DPH Obec Podtureň Obec Podtureň 24.06.2016
01.07.2016 Poskytnutie dotácie na projekt Obnova obecného úradu formou tepelnej ochrany, dotácia bude maximálne vo výške 27 300 €
1249/2016
0.00 € s DPH Environmentálny fond Obec Podtureň 20.06.2016
Zobrazených 286 - 300 z celkových 1357.
1 2 16 17 18 20 22 23 24 90 91