Obec Podtureň

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
21.01.2013 Zmluva o nájme hrobového miesta č. A 180 na cintoríne v obci Podtureň
ZML.2013/0001
20.00 € s DPH Juraj Mlynarčík Obec Podtureň 21.01.2013
21.01.2013 Darovanie fin.prostriedkov na vybudovanie: - STL plynovej prípojky - STL prepoja plynovodu
410.00 € s DPH Ing. Miroslav Miškovič a manž. Obec Podtureň 31.12.2012
21.01.2013 Odstúpenie od zmluvy o budúcej kúpnej zmluve-plyn.prípojka k p.č. 644/40
3113-2012
300.00 € s DPH Ing. Miroslav Miškovič Obec Podtureň 31.12.2012
21.01.2013 Darovanie fin.prostriedkov na: - STL plynovú prípojku - STL prepoj plynovodu
410.00 € s DPH Ivana Pavlikovská Obec Podtureň 31.12.2012
18.01.2013 Odstúpenie od zmluvy o budúcej kúpnej zmluvy - plynová prípojka k pč.644/47
3109-12
390.00 € s DPH Michal Šenšel Obec Podtureň 31.12.2012
18.01.2013 Zmluva o nájme hrobového miesta A 217 na cintoríne v obci Podtureň
100.00 € s DPH Ing. Imrich Mlynarčík Obec Podtureň 17.01.2013
18.01.2013 Darovanie fin. prostriedkov na: - vybudovanie STL plynovej prípojky - vybudovanie STL prepoja plynovodu
500.00 € s DPH Ing. Katarína Šenšelová a manž. Obec Podtureň 31.12.2012
17.01.2013 Prenájom hrobového miesta B 45 na cintoríne v Obci Podtureň
ZML.2012/0003
100.00 € s DPH Václav Uličný Obec Podtureň 17.01.2013
17.01.2013 Odstúpenie od zmluvy o budúcej kúpnej zmluve-plynová prípojka p.č. 644/52
3105-12
390.00 € s DPH Ing. Michal Chovan Obec Podtureň 31.12.2012
17.01.2013 Odstúpenie od zmluvy o budúcej kúpnej zmluve - plyn.prípojka k p.č. 648/35
3107-12
300.00 € s DPH Ing. Ján Janovčík Obec Podtureň 31.12.2012
16.01.2013 Zhotovenie diela "Rekonštrukcia miestnej komunikácie IBV ul. Pri Váhu, Podtureň"
70175.86 € s DPH Obec Podtureň Inžinierske stavby, a.s. 14.01.2013
16.01.2013 Darovanie fin.prostriedkov na: - vybudovanie STL plynovej prípojky - vybudovanie prepoja nového STL plynovodu
410.00 € s DPH Majerstav, s.r.o. Obec Podtureň 31.12.2012
16.01.2013 Darovanie fin.prostriedkov na: - vybudovanie STL plynovej prípojky, - vybudovanie prepoja nového STL plynovodu
410.00 € s DPH Ján Daubner Obec Podtureň 31.12.2012
16.01.2013 Odstúpenie od zmluvy o bud. kúp.zmluve - plyn. prípjka k pč. 644/38
3099-12
300.00 € s DPH Majerstav s.r.o Obec Podtureň 31.12.2012
16.01.2013 Odstpenie od Zmluvy o bud. kúpnej zmluve - plny.prípojka k p.č. 644/39
3097-12
300.00 € s DPH Ján Daubner Obec Podtureň 31.12.2012
Zobrazených 286 - 300 z celkových 633.
1 2 16 17 18 20 22 23 24 42 43