Obec Podtureň

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
31.05.2016 nájom bytu
508/2
0.00 € s DPH A.Dodoková Obec Podtureň 31.05.2016
31.05.2016 nájom bytu
509/1
0.00 € s DPH P.Kubela Obec Podtureň 31.05.2016
27.05.2016 nájom bytu
507/1
0.00 € s DPH M.GAjdoš Obec Podtureň 24.05.2016
18.05.2016 Záväzok banky poskytnúť obci peňažné prostriedky formou úveru na kúpu časti nehnuteľnosti /nebytové priestory/ zapísanej na LV č. 1441, k. ú. Podtureň, stavbu súp. č. 166 "Polyfunkčná budova"
994-16
288832.00 € s DPH Obec Podtureň Všeobecná úverová banka, a.s. 18.05.2016
18.05.2016 Udelenie bezpodmienečného práva obce v prospech banky na vyplnenie Blankozmenky v prípade neplnenia Zabezpečenej pohľadávky
994-16-2
0.00 € s DPH Obec Podtureň Všeobecná úverová banka, a.s. 18.05.2016
13.05.2016 Obnova obecného úradu formou tepelnej ochrany
984/2016
26684.51 € s DPH Obec Podtureň GEVOS, s.r.o. 03.05.2016
09.05.2016 transfer Obce Podtureň na rok 2016 na SOcÚ
933/2016
1500.00 € s DPH Obec Podtureň Obec Liptovský Ján 04.05.2016
06.05.2016 poskytovanie aktualizácii (upgrade, update) programu WinCITY Registratúra, služby systémovej podpory k programu
930/2016
114.00 € s DPH Obec Podtureň TOPSET Solutions s.r.o. 06.05.2016
04.05.2016 Otvorenie a vedenie bežného účtu v zmysle Všeobecných obchodných podmienok VÚB, a.s.
904-16
0.00 € s DPH Obec Podtureň VÚB, a.s. 03.05.2016
02.05.2016 ukončenie nájmu
514/12
0.00 € s DPH F.Rumanský Obec Podtureň 26.04.2016
29.04.2016 nájom bytu
507/6
0.00 € s DPH P.Dunaj, D.Dunajová Obec Podtureň 29.04.2016
28.04.2016 nájom bytu
514/12
103.67 €/mesiac s DPH I.Hoflichová Obec Podtureň 28.04.2016
27.04.2016 prenájom hrobového miesta A 105 na cintoríne v obci Podtureň-dvojhrob
ZML.2016/0013
20.00 € s DPH Ing. Pavel Meňhart Obec Podtureň 27.04.2016
26.04.2016 poskytnutie dotácie na "Oslavy 72. výročia SNP a Deň obce Podtureň"
832/2016
1300.00 € s DPH Žilinský samosprávny kraj Obec Podtureň 25.04.2016
22.04.2016 nájom nebytových priestorov v budove OÚ v kancelárii na 1. poschodí
806/16
1000.00 €/rok s DPH NBD - Podtureň, s.r.o. Obec Podtureň 20.04.2016
Zobrazených 286 - 300 z celkových 1320.
1 2 16 17 18 20 22 23 24 87 88