Obec Podtureň

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
02.07.2013 nájom bytu 506/8
506/8
171.75 €/mesiac s DPH Maťašovský, Uličná Obec Podtureň 02.07.2013
26.06.2013 Vykonávanie menších obecných služieb podľa § 3 ods. 3 a) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
0.00 € s DPH Obec Podtureň Michal Lukeš 24.06.2013
26.06.2013 Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami podľa §50j zákona o službách zamestnanosti
Dodatok č. 1/2013
0.00 € s DPH Obec Podtureň Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny 11.06.2013
17.06.2013 dodávka plynu
9105106299
5.00 €/mesiac s DPH Obec Podtureň Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 14.06.2013
13.06.2013 nájom bytu 509/1
509/1
170.57 €/mesiac s DPH Peter Kubela Obec Podtureň 31.05.2013
03.06.2013 Vykonávanie menších obecných služieb v rozsahu 20 hodín týždenne
0.00 € s DPH Obec Podtureň Jozefína Jurášová 30.05.2013
03.06.2013 Vykonávanie menších obecných služieb v rozsahu 20 hodín týždenne
0.00 € s DPH Obec Podtureň Ján Kondor 30.05.2013
03.06.2013 Vykonávanie menších obecných služieb v rozsahu 20 hodín týždenne
0.00 € s DPH Obec Podtureň Ján Kondor 30.05.2013
31.05.2013 nájom bytu 508/2
508/2
170.35 €/mesiac s DPH Andrea Dodoková Obec Podtureň 30.05.2013
31.05.2013 nájom bytu 512/12
512/12
132.30 €/mesiac s DPH Stanislav Beňo Obec Podtureň 31.05.2013
30.05.2013 množstvový zber KO a DSO
2/2013
69.96 € s DPH GUDE SLOVAKIA s.r.o. Obec Podtureň 28.05.2013
28.05.2013 nájom bytu 514/13
514/13
103.67 €/mesiac s DPH Magdaléna Obrcianová Obec Podtureň 28.05.2013
24.05.2013 vypožičanie zbernej nádoby E-BOXU na zber použitých drobných vyradených elektrozariadení
00315699/E-BOX-SK
0.00 € s DPH Obec Podtureň ASEKOL SK, s.r.o. 20.05.2013
23.05.2013 nájom bytu 511/7
511/7
186.59 €/mesiac s DPH Pavol Vrábel Obec Podtureň 20.05.2013
23.05.2013 nájom bytu č. 509/5
509/5
182.20 €/mesiac s DPH Anna Buráková Obec Podtureň 22.05.2013
Zobrazených 286 - 300 z celkových 698.
1 2 16 17 18 20 22 23 24 46 47