Obec Podtureň

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
27.08.2014 Prenájom nebytových priestorov - budova Hotela Elán s.č. 166 na parc. č. KN-C 443 a pozemku parc. č. KN-C 443
1752/2014
20.00 €/mesiac s DPH DEMS, spol. s r.o. Obec Podtureň 30.06.2014
26.08.2014 Poskytnutie finančných prostriedkov na organizačné zabezpečenie osláv SNP a Dňa obce Podtureň
1731/2014
100.00 € s DPH SANKT HUBERT SK, a.s. Obec Podtureň 21.08.2014
26.08.2014 Poskytnutie finančných prostriedkov na organizačné zabezpečenie osláv SNP a Dňa obce Podtureň
1732/2014
100.00 € s DPH KOVMAX spol. s r.o. Obec Podtureň 25.08.2014
26.08.2014 Prenájom hrobového miesta č. B72 v obci Podtureň
1740/2014
50.00 € s DPH Ing. Miroslav Miškovič Obec Podtureň 26.08.2014
22.08.2014 Poskytnutie finančných prostriedkov na účel: "organizačné zabezpečenie osláv SNP a dňa obce Podtureň"
1718-14
1000.00 € s DPH Obec Podtureň ENNERGY s.r.o. 21.08.2014
21.08.2014 Záväzok banky poskytnúť obci úver. Účel: Prefinancovanie a spolufinancovanie investičnej akcie "Rekonštrukcia miestnej komunikácie IBV ul. Pri Váhu"
1699-14
70299.01 € s DPH Obec Podtureň Prima banka Slovensko, a.s. 19.08.2014
21.08.2014 Poskytnutie finančných prostriedkov na organizačné zabezpečenie osláv SNP a dňa obce Podtureň
1715/2014
100.00 € s DPH Milan Špalek Obec Podtureň 19.08.2014
21.08.2014 Poskytnutie finančných prostriedkov na organizačné zabezpečenie osláv SNP a dňa obce Podtureň
1716/2014
100.00 € s DPH HOŠKO, a.s. Obec Podtureň 20.08.2014
19.08.2014 Záväzok Banky poskytnúť obci úver Účel: Prefinancovanie a spolufinancovanie investičnej akcie "Rekonštrukcia miestnej komunikácie IBV ul. Pri Váhu"
1699-14
70299.01 € s DPH Obec Podtureň Prima banka Slovensko, a.s. 19.08.2014
19.08.2014 Udelenie licencie - súhlasu na použitie hudobných diel na podujatí Deň obce Podtureň a oslavy 70.výročia SNP
1635-14
80.40 € s DPH Obec Podtureň SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský 01.08.2014
15.08.2014 Podnájom časti nehnuteľností-pozemkov parc. č. KN-C 461/1 a 637/1 za účelom umiestnenia a prevádzkovania troch reklamných zariadení
1683/2014
1130.00 € s DPH Rabaka reklamné panely, s.r.o. Obec Podtureň 31.07.2014
14.08.2014 Podnájom časti nehnuteľnosti - pozemku parc.č. KN-C 461/1 za účelom umiestnenia dvoch reklamných zariadení
1676/2014
340.00 € s DPH GRYF reklamné štúdio, s.r.o. Obec Podtureň 08.08.2014
06.08.2014 Zmena označenia dohody zo ŠR na VAOTP SR-4. Nové označenie čísla dohodody 3/§52/2014/VAOTP SR-4
1631/2014
0.00 € s DPH Obec Podtureň Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš 31.07.2014
06.08.2014 Zmena označenia dohody zo ŠR na VAOTP SR-4. Nové označenie čísla dohody je 5/§52a/2014/VAOTP SR-4
1632/2014
0.00 € s DPH Obec Podtureň Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš 14.07.2014
04.08.2014 množstvový zber KO a DSO
1/2014
30.31 € s DPH Peter Sorger Obec Podtureň 04.08.2014
Zobrazených 286 - 300 z celkových 910.
1 2 16 17 18 20 22 23 24 60 61