Obec Podtureň

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
16.02.2016 zmena článku I. - bankové spojenie, budúca predávajúca-štatutárny orgán, zmena článku III. bod 2.2., zmena článku III. bod 2.3, zmena článku III. bod 5.
358/2016
0.00 € s DPH Obec Podtureň STAVOINDUSTRIA Liptovský Mikuláš, a.s. 15.02.2016
15.02.2016 zmena zhotoviteľa z QUADRIQ a.s. na DELTECH, a.s. Cena: - odborná prehliadka a odborná skúška OP a OS v mesiaci X- 116,04 €, pravidelná kontrola OP a OS v mesiaci X - 54,24 €, hodinová sadzba servisu-23,30 €/hod., cena dopravy-0,40 €/km
347/2016
0.00 € s DPH Obec Podtureň DELTECH, a.s. 02.02.2016
12.02.2016 Poskytnutie finančnej dotácie na akcie: "súťaž január-december 2016"
346-16
400.00 € s DPH Športový klub - Stolného tenisu Podtureň Obec Podtureň 12.02.2016
12.02.2016 Poskytnutie finančnej dotácie na akciu: "Jazdecké preteky apríl-december 2016"
345-2016
500.00 € s DPH Obec Podtureň JK Podtureň o.z. 11.02.2016
03.02.2016 ukončenie nájmu
512/7
0.00 € s DPH J.Holecová Obec Podtureň 01.02.2016
29.01.2016 nájom bytu
505/3
118.04 €/mesiac s DPH S.Janovčík Obec Podtureň 22.01.2016
29.01.2016 nájom bytu
510/1
0.00 € s DPH R.Števček Obec Podtureň 26.01.2016
29.01.2016 nájom bytu
510/2
0.00 € s DPH S.Obrcianová Obec Podtureň 26.01.2016
29.01.2016 nájom bytu
512/7
186.59 €/mesiac s DPH M. Cholvadtová, L.Zimáni Obec Podtureň 26.01.2016
18.01.2016 zmena koncového označenia dohody zo ŠR na NP PZ VAOTP SR
100/2016
0.00 € s DPH Obec Podtureň Úrad práce, soc.vecí a rodiny Liptovský Mikuláš 12.01.2016
13.01.2016 Poistné PZP MV KIA Sportage
78/2016
112.20 € s DPH Obec Podtureň Wustenrot poisťovňa, a.s. 10.01.2016
11.01.2016 uzatvorenie troch samostatných kúpnych zmlúv na nehnuteľnosti, ktoré vzniknú prestavbou budovy Hotela súp. č. 166 na Polyfunkčnú budovu, kúpna cena bytov 572 671,71 €, kúpna cena nebytových priestorov 304 970,400 €, kúpna cena technickej vybavenosti 31 249,860 €, kúpna cena pozemku 2600 €
25/2016
0.00 € s DPH Obec Podtureň STAVOINDUSTRIA Liptovský Mikuláš, a.s. 30.12.2015
11.01.2016 zmena v čl. III bod 2 kúpnej zmluvy (zmena termínu na 31.12.2016) zmena v čl. IV bod 6 kúpnej zmluvy (zmena termínu na 31.5.2016)
24/2016
0.00 € s DPH Obec Podtureň STAVOINDUSTRIA Liptovský Mikuláš, a.s. 30.12.2015
05.01.2016 ukončenie nájmu
513/2
0.00 € s DPH V.CHolvadt Obec Podtureň 28.12.2015
05.01.2016 ukončenie nájmu
513/13
0.00 € s DPH G.Forgáčová Obec Podtureň 05.01.2016
Zobrazených 286 - 300 z celkových 1265.
1 2 16 17 18 20 22 23 24 84 85