Obec Podtureň

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
03.03.2015 Úrazové poistenie UoZ počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby na obdobie od 1.3.2015 do 31.8.2015
537/2015
6.64 € s DPH Obec Podtureň Komunálna poisťovňa, a.s. 28.02.2015
02.03.2015 Zabezpečenie realizácie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby podľa § 52a zák. č. 5/2004 Z.z.
514/2015
170.40 € s DPH Obec Podtureň Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš 23.02.2015
02.03.2015 Poskytnutie finančnej dotácie na projekt "Súťaž - január - december 2015"
31/2015-1
400.00 € s DPH Športový klub - Stolného tenius Podtureň Obec Podtureň 27.02.2015
02.03.2015 nájom bytu
515/1
154.35 €/mesiac s DPH Zuzana Jacková. Mirosôav Pastva Obec Podtureň 02.03.2015
02.03.2015 nájom bytu
515/8
103.67 €/mesiac s DPH Romana Krajčušková Obec Podtureň 02.03.2015
27.02.2015 nájom bytu
506/7
137.56 €/mesiac s DPH Ján Murza, Viera Murzová Obec Podtureň 26.02.2015
27.02.2015 nájom bytu
510/6
0.00 € s DPH Miroslav Vlasatý Obec Podtureň 26.02.2015
27.02.2015 Zmluva o nájme bytu 515/6
515/6
152.72 €/mesiac s DPH Ivan Lukášik, Marcela Olejárová Obec Podtureň 26.02.2015
27.02.2015 ukončenie zmluvy o nájme bytu
515/6
0.00 € s DPH Viktor Jančuš, Marianna Jančušová Obec Podtureň 27.02.2015
27.02.2015 ukončenie nájmu bytu
507/2
0.00 € s DPH Peter Štefka Obec Podtureň 27.02.2015
27.02.2015 Vykonanie obstarávania územnoplánovacej dokumentácie (ÚPD) - Zmeny a doplnky č. 4 obce Podtureň
491/2015
1400.00 € s DPH Obec Podtureň Ing. Igor Kmeť - ikekomap 24.02.2015
26.02.2015 Poskytnutie finančnej dotácie na projekt "Jazdecké preteky - apríl-december 2015"
437/2015-1
400.00 € s DPH JK PODTUREŇ o.z. Obec Podtureň 26.02.2015
25.02.2015 Zmluva o budúcej kúpnej zmluve - samostatné byty, nebytové priestory, technická vybavenosť budovy "Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy hotela č. 166 na polyfunkčnú budovu" + pozemok parc. č. 443/6
472/2015
913958.75 € s DPH Obec Podtureň STAVOINDUSTRIA Liptovský Mikuláš, a.s. 23.02.2015
25.02.2015 Vypracovanie Zmien a doplnkov č. 4 územného plánu obce (UPN-O) Podtureň
471/2015
3000.00 € s DPH Obec Podtureň Ing. arch. Vlasta Cukorová 20.02.2015
25.02.2015 vypracovanie Spoločného Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obcí Horného Liptova
470/2015
350.00 € s DPH Obec Podtureň Miestna akčná skupina Horný Liptov, občianske združenie 30.11.2014
Zobrazených 286 - 300 z celkových 1025.
1 2 16 17 18 20 22 23 24 68 69