Obec Podtureň

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
25.03.2015 dodávka EE 507/_2
9100231248
40.00 € s DPH Obec Podtureň Stredoslovenská energetika, a.s 24.03.2015
20.03.2015 dodávka plynu 507/2-Z
623/15 623/15
5.00 €/mesiac s DPH Obec Podtureň Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 16.03.2015
17.03.2015 Poskytnutie finančnej dotácie na akciu: "Úhrada nákladov - bežných výdavkov - spojených s prevádzkou Denného centra"
627/15-1
100.00 € s DPH Nezábudka, občianske združenie Obec Podtureň 17.03.2015
16.03.2015 predaj pozemku KN-C 649/8 o výmere 138 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria v k.ú. Podtureň
940.00 € s DPH JUDr. Zuzana Medvecká Obec Podtureň 11.03.2015
12.03.2015 Poskytovanie služieb, ktoré je možné vykonať pomocou vysokozdvižného vozidla: oprava, montáž, demontáž verejného osvetlenia, miestneho rozhlasu, orezávanie konárov pri el. vedení a mimo neho, montáž a demontáž vianočnej a veľkonočnej výzdoby, pomocné práce pri úprave a údržbe obecných budov, cena za prenájom plošiny 20 €/1 hod. vrátane DPH, cena za prácu pilčíka 15 €/1 hod. vrátane DPH, cena za elektrom.práce a ostatné práce 10 €/1 hod. vrátane DPH, cena za príjazdové km 0,80 €/1 km vrátane DPH
0.00 € s DPH Obec Podtureň Roman Straka 31.12.2014
09.03.2015 Ukončenie Memoranda o spolupráci pri príprave a realizácii projektu spracovania komunálneho odpadu
570/2015
0.00 € s DPH Obec Podtureň EKOPLAZMA, s.r.o. 06.03.2015
06.03.2015 Poskytnutie dotácie na projekt: "Dotácia na záujmové vzdelávanie detí"
37/15-1
864.00 € s DPH Mesto Liptovský Hrádok Obec Podtureň 03.03.2015
06.03.2015 Zabezpečenie tlače obecných novín "Podturniansky spravodajca" - 16 stranové 504,40 € vrátane DPH - 20 stranové 595,70 € vrátane DPH - 24 stranové 668,50 € vrátane DPH
0.00 € s DPH Obec Podtureň Ľubomír Urban - Agentúra PANTER 31.12.2014
04.03.2015 ukončenie nájmu
515/1
0.00 € s DPH Obec Podtureň Ivan Lukášik, Marcela Olejárová 03.03.2015
03.03.2015 Poskytnutie finančnej dotácie na realizovanie projektu "Organizácia futbalových stretnutí - jarná časť ročníka 2014/2015+jesnná časť ročníka 2015/2016"
432/15-1
3300.00 € s DPH Obecný futbalový klub Podtureň Obec Podtureň 03.03.2015
03.03.2015 Úrazové poistenie UoZ počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby na obdobie od 1.3.2015 do 31.8.2015
537/2015
6.64 € s DPH Obec Podtureň Komunálna poisťovňa, a.s. 28.02.2015
02.03.2015 Zabezpečenie realizácie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby podľa § 52a zák. č. 5/2004 Z.z.
514/2015
170.40 € s DPH Obec Podtureň Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš 23.02.2015
02.03.2015 Poskytnutie finančnej dotácie na projekt "Súťaž - január - december 2015"
31/2015-1
400.00 € s DPH Športový klub - Stolného tenius Podtureň Obec Podtureň 27.02.2015
02.03.2015 nájom bytu
515/1
154.35 €/mesiac s DPH Zuzana Jacková. Mirosôav Pastva Obec Podtureň 02.03.2015
02.03.2015 nájom bytu
515/8
103.67 €/mesiac s DPH Romana Krajčušková Obec Podtureň 02.03.2015
Zobrazených 286 - 300 z celkových 1035.
1 2 16 17 18 20 22 23 24 68 69