Obec Podtureň

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
01.07.2014 nájom bytu
508/1
0.00 € s DPH Tibor Plch, Janka Koniarová Obec Podtureň 01.07.2014
30.06.2014 Podnájom nehnuteľností parc. č. KN-C 637/1, 461/1, 463/3, 467/3, 462 v k.ú. Podtureň
1381/2014
1.00 € s DPH Obec Podtureň Agria Liptovský Ondrej, a.s. 27.06.2014
26.06.2014 Nájom nehnuteľnosti-budova predajne s.č. 59 na parc. č. KN-C 145 v k.ú. Podtureň
1354/2014
1500.00 € s DPH Pozemkové spoločenstvo Podtureň Obec Podtureň 26.06.2014
25.06.2014 Činnosť stavebného dozoru počas realizácie diela "Rekonštrukcia miestnej komunikácie - IBV ul. Pri Váhu, Podtureň"
1351/2014
2520.00 € s DPH Obec Podtureň INPRO POPRAD, s.r.o. 26.05.2014
25.06.2014 Zabezpečenie realizácie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby podľa § 52a zák. č. 5/2004 Z.z. v platnom znení
1348/2014
0.00 € s DPH Obec Podtureň Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš 24.06.2014
24.06.2014 Poskytnutie finančnej dotácie na projekt: "Organizácia futbalových stretnutí - jarná časť ročníka 2013/2014+jesenná časť roč. 2014/2015
1159/2014
4000.00 € s DPH Obecný futbalový klub Podtureň Obec Podtureň 23.06.2014
19.06.2014 Poskytnutie dotácie na účel v oblasti záujmovo-umeleckej činnosti a kultúrnych aktivít - na akciu "Oslavy 70. výročia SNP a Deň obce Podtureň"
1305/2014
500.00 € s DPH Obec Podtureň Žilinský samosprávny kraj 18.06.2014
19.06.2014 Zmena čl. 4.2. Zmluvy o dielo zo dňa 14.1.2013
1308/2014
67779.01 € s DPH Obec Podtureň Inžinierske stavby, a.s. 26.05.2014
16.06.2014 ukončenie nájmu
507/4
0.00 € s DPH Zbyněk Závodský Obec Podtureň 16.06.2014
16.06.2014 nájom bytu
507/4
161.93 €/mesiac s DPH Róbert Hrobárik Obec Podtureň 16.06.2014
13.06.2014 Realizácia projektu "Súťaž - január-december 2014"
401-2014
400.00 € s DPH Športový klub - Stolného tenisu Podtrureň Obec Podtureň 13.06.2014
11.06.2014 Dopravné zabezpečenie evakuácie po vyhlásení evakuácie v súlade s §15 ods. 1 písm. g) a §16 ods. 3 zák. č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov
01/2014
0.00 € s DPH Obec Podtureň SAD LIORBUS, a.s. 29.05.2014
02.06.2014 nájom bytu
508/2
0.00 € s DPH Andrea Dodoková Obec Podtureň 02.06.2014
30.05.2014 nájom bytu
511/5
132.30 €/mesiac s DPH Martina Skubeňová Obec Podtureň 30.05.2014
30.05.2014 ukončenie nájmu
511/5
0.00 € s DPH Pavel Gálfy Obec Podtureň 30.05.2014
Zobrazených 286 - 300 z celkových 879.
1 2 16 17 18 20 22 23 24 58 59