Obec Podtureň

Zmluva

Darovacia zmluva

Identifikácia

Číslo zmluvy: 59-19

Názov objednávateľa: Obec Podtureň

Adresa objednávateľa: Hlavná 164, 03301 Podtureň

IČO objednávateľa: 00315699

Názov dodávateľa: Jaroslav Kutlík

Adresa dodávateľa: Pri Váhu 527/13, 033 01 Podtureň

IČO dodávateľa:

Predmet zmluvy: Darovanie spoluvlastníckeho podielu na pozemku parc. č. C KN 644/102 v k. ú. Podtureň

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 26.08.2019

Datum zverejnenia: 05.09.2019

Dokumenty Pdf 20190905162544565.pdf ( veľkosť: 477,4 KB, aktualizované: Štvrtok 05. September 2019 16:24 )