Obec Podtureň

Zmluva

Dodatok č.2 k Zmluve o nájme bytu 505/9

Identifikácia

Číslo zmluvy: 505/9

Názov objednávateľa: J.Čupka, E.Čupková

Adresa objednávateľa: Podtureň

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Podtureň

Adresa dodávateľa: Hlavná 164, 03301 Podtureň

IČO dodávateľa: 00315699

Predmet zmluvy: zmena užívateľa

Označenie nehnuteľnosti: nehnuteľnosť obecný nájomný byt; List vlastníctva číslo: 341; Katastrálne územie: Podtureň; Parcela číslo: 648/13; Súpisné číslo nehnuteľnosti: 505

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 02.09.2019

Datum zverejnenia: 02.09.2019

Dokumenty Pdf Dodatok č. 2 k zmluve o nájme bytu 505_9.pdf ( veľkosť: 133,4 KB, aktualizované: Pondelok 02. September 2019 14:39 )