Obec Podtureň

Zmluva

Zmluva o nájme bytu 508/2

Identifikácia

Číslo zmluvy: 508/2

Názov objednávateľa: M.Vicénová

Adresa objednávateľa: Podtureň

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Podtureň

Adresa dodávateľa: Hlavná 164, 03301 Podtureň

IČO dodávateľa: 00315699

Predmet zmluvy: nájom bytu

Označenie nehnuteľnosti: nehnuteľnosť obecný nájomný byt; List vlastníctva číslo: 341; Katastrálne územie: Podtureň; Parcela číslo: 648/19; Súpisné číslo nehnuteľnosti: 508

Zmluvná cena: 170.35 €/mesiac s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 30.08.2019

Datum zverejnenia: 30.08.2019

Dokumenty Pdf Zmluva o nájme bytu 508_2.pdf ( veľkosť: 326 KB, aktualizované: Piatok 30. August 2019 12:50 )