Obec Podtureň

Zmluva

Zmluva o nájme bytu 515/8

Identifikácia

Číslo zmluvy: 515/8

Názov objednávateľa: R.Krajčušková

Adresa objednávateľa: Podtureň

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Podtureň

Adresa dodávateľa: Hlavná 164, 03301 Podtureň

IČO dodávateľa: 00315699

Predmet zmluvy: nájom bytu

Označenie nehnuteľnosti: nehnuteľnosť obecný nájomný byt; List vlastníctva číslo: 341; Katastrálne územie: Podtureň; Parcela číslo: 644/77; Súpisné číslo nehnuteľnosti: 515

Zmluvná cena: 103.67 €/mesiac s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 30.08.2019

Datum zverejnenia: 30.08.2019

Dokumenty Pdf Zmluva o nájme bytu 515_8.pdf ( veľkosť: 319,7 KB, aktualizované: Piatok 30. August 2019 12:48 )