Obec Podtureň

Obstaranie

Vypracovanie PD stavby "zmena účelu užívania objektu s.č. 240"

Identifikácia

Číslo zákazky:

Názov odberateľa: Obec Podtureň

Adresa odberateľa: Hlavná 164, 03301 Podtureň

IČO odberateľa: 00315699

Názov úspešného uchádača: Ing.arch.Igor Repa

Adresa úspešného uchádača: Podtatranského 1764/61, 031 01 Liptovský Mikuláš

IČO úspešného uchádača: 10857419

Predmet zákazky: Vypracovanie PD stavby "zmena účelu užívania objektu s.č. 240"

Cena zákazky: 2400.00 € s DPH

Dátumy

Dátum obstarania: 03.04.2012

Datum zverejnenia: 17.01.2013