Obec Podtureň

Obstaranie

Vypracovanie PD stavby

Identifikácia

Číslo zákazky:

Názov odberateľa: Obec Podtureň

Adresa odberateľa: Hlavná 164, 03301 Podtureň

IČO odberateľa: 00315699

Názov úspešného uchádača: Ing. Ján Hlina

Adresa úspešného uchádača: Kpt.Nálepku 514/13, 033 01 Liptovský Hrádok

IČO úspešného uchádača: 42071241

Predmet zákazky: vypracovanie PD stavby "Obnova obecného úradu Podtureň formou tepelnej ochrany"

Cena zákazky: 1300.00 € s DPH

Dátumy

Dátum obstarania: 06.02.2012

Datum zverejnenia: 17.04.2012