Obec Podtureň

Obstaranie

Vysprávky MK tryskovou matódou

Identifikácia

Číslo zákazky:

Názov odberateľa: Obec Podtureň

Adresa odberateľa: Hlavná 164, 03301 Podtureň

IČO odberateľa: 00315699

Názov úspešného uchádača: Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT spol.s r.o.

Adresa úspešného uchádača: Pod Stráňami 4, 031 01 Liptovský Mikuláš

IČO úspešného uchádača: 31602363

Predmet zákazky: vysprávky MK obci tryskovou metódou

Cena zákazky: 1480.00 € bez DPH

Dátumy

Dátum obstarania: 01.10.2012

Datum zverejnenia: 26.11.2014