Obec Podtureň

Objednávka

Vypracovanie následnej monitorovacej správy k projektu "Stavebno technické úpravy objektu pre potreby MŠ"

Identifikácia

Číslo objednávky: 190819-1

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Podtureň

Adresa objednávateľa: Hlavná 164, 03301 Podtureň

IČO objednávateľa: 00315699

Názov dodávateľa: Miestna akčná skupina Horný Liptov

Adresa dodávateľa: Hviezdoslavova 170, Liptovský Hrádok

IČO dodávateľa: 42063507

Predmet objednávky: Vypracovanie následnej monitorovacej správy k projektu "Stavebno technické úpravy objektu pre potreby MŠ"

Cena objednávky: 600.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Marián Vojtík ( starosta )

Dátumy

Dátum objednania: 19.08.2019

Datum zverejnenia: 03.09.2019

Dokumenty