Obec Podtureň

Objednávka

Inštalácia, dovoz a odvoz stanov na akciu "MDD"

Identifikácia

Číslo objednávky: 310519-1

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Podtureň

Adresa objednávateľa: Hlavná 164, 03301 Podtureň

IČO objednávateľa: 00315699

Názov dodávateľa: DEMS, spol. s r.o.

Adresa dodávateľa: Liptovský Ján 2067

IČO dodávateľa: 36464881

Predmet objednávky: Inštalácia, dovoz a odvoz stanov na akciu "MDD"

Cena objednávky: 120.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Marián Vojtík ( starosta )

Dátumy

Dátum objednania: 31.05.2019

Datum zverejnenia: 10.06.2019

Dokumenty